The importance of body language – ESICM Keynote


DANA training


bg3

DOELSTELLING
Het doel van de DANA (Developmental Appreciative Navigation Approach) is
om de medisch specialist zoveel mogelijk in te zetten op het gebied van diens unieke kwaliteiten
en een groeiproces op gang te brengen dat diens ontwikkeldoel optimaal ondersteunt.
Tevens kan het benut worden om teams en medische afdelingen te transformeren.

METHODE
Deze benadering is binnen de medisch specialistische setting ontwikkeld door
Annemiek Nooteboom onder meer op basis van coaching- en training technieken vanuit de Appreciative Inquiry
en de ‘Solution-focused coaching’, beiden afkomstig uit de Positive Psychology. Deze methoden kenmerken
zich door een focus op het systematisch identificeren en uitbouwen van de meest effectieve elementen
in het individu en de organisatie en het maximaal benutten van talent.

DANA is een gestructureerde en gevalideerde gespreksmethodiek waarmee onder meer ontwikkelgesprekken
kunnen worden gevoerd. Ontwikkelgesprekken worden gevoerd door gespreksleiders die middels de DANA
methode zijn opgeleid tot Professional Development Coach.

INBEDDING & HERREGISTRATIE
Voorafgaand aan het gesprek worden medisch specialisten in het kader van hun verplichte individuele herregistratie
(Kaderbesluit 2016) uitgenodigd om 360 graden feedback omtrent het individueel functioneren te verzamelen
en dit te bespreken met de daartoe opgeleide Professional Development Coach. De coach
is een collega medisch specialist van een andere dan de eigen divisie. Voor de 360 graden feedback wordt gebruik gemaakt van
het gevalideerde INCEPT systeem dat onderdeel is van het Professional Performance Online (PPO)
platform van het AMC.

RESULTAAT
Het ontwikkelgesprek heeft tot doel om de medisch specialist te helpen het beste
uit zichzelf te halen, onder meer door bewuste en onbewuste bekwaamheden zichtbaar te
maken. Daarnaast worden ontwikkeldoelen op oplossingsgerichte wijze geformuleerd
en gekoppeld aan de intrinsieke motivatie van de medisch specialist zodat transfer naar de
dagelijkse praktijk gerealiseerd kan worden.
Het resultaat van het gesprek is een Navigatie document dat vervolgens door het
afdelingshoofd wordt benut voor het opstellen van Persoonlijk Ontwikkelplan tijdens het
jaargesprek. Afdelingshoofden worden tevens geschoold in de DANA
methodiek zodat zij de ontwikkeldoelen op een positieve en bekrachtigende wijze
kunnen opvolgen. Daarnaast kan het afdelingshoofd de gedetailleerde informatie benutten
om het takenpakket van de betreffende specialist optimaal
te laten aansluiten bij diens bekwaamheden en motivatie.

Gespreksleiders kunnen opgeleid worden tot Professional Development Coach bij Nooteboom Consult.

San Francisco


SF

Off to San Francisco in January to present our course: Unravelling interpersonal style to increase Team performance and Leadership at the International Conference on Simulation in Healthcare!!

Bremen


Bremen was geweldig!
Zie de testimonials voor een indruk van de deelnemerservaringen.

Master Class Bremen


14 februari 2013:

Public speaking in Bremen: Master Class advanced communication for intensive care specialists.

Plakat Intensivmed 2013_Internet